OUR PRODUCT

PALETTE
PALETTE

Lift System
Lift System

ลิฟท์บรรทุกของ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้า

RACK SUPPORT
RACK SUPPORT

เป็นระบบ Rack ที่ออกแบบโดยใช้โครงสร้าง Rack สร้างอาคารซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานสูง สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต

CANTILEVER RACK
CANTILEVER RACK

เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดให้เก็บสินค้าต่างประเภทกันในพื้นที่เดียวได้

MEZZANINE FLOOR
MEZZANINE FLOOR

ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้มากขึ้น ออกแบบให้รับนํ้าหนักได้ตามความต้องการได้มากถึง 2 เท่า หรือ 3 เท่า

LONG SPAN SHELF
LONG SPAN SHELF

สำหรับพื้นที่ที่มีช่องว่างด้านบนมาก ช่วยให้เลือกพาเลตที่จะนำมาใช้จัดเก็บได้ เนื่องจากมีการแยกตามนํ้าหนัก

FLOW RACK
FLOW RACK

จัดเก็บสินค้าด้วยวิธีหมุนเวียนสต็อกตามลำดับ “เข้าก่อน-ออกก่อน” แต่ละชั้นวางสินค้าต่างประเภทกัน

MEDIUM RACK
MEDIUM RACK

สามารถรับนํ้าหนัก 300-500 กก. สามารถปรับระดับสูงตํ่าของชั้นวางได้ตามต้องการ วัสดุที่ใช้ปูพื้นระดับชั้นมีให้เลือกหลายแบบ

PUSH BACK RACK
PUSH BACK RACK

ชั้นวางพาเลตรูปแบบนี้ออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนสต็อกสินค้า

SLIDE RACK
SLIDE RACK

สำหรับวางแม่พิมพ์หล่อพลากติกและเหล็ก ชั้นอื่นๆ จะสามารถเลื่อนออกมา แต่ชั้นบนสุดจัดเก็บสินค้าด้วยเครนจากด้านบน

DRIVE IN PALLET RACK
DRIVE IN PALLET RACK

ชั้นวางพาเลตแบบบล็อก เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกัน รองรับพาเลตทั้งส่วนหน้าและหลังด้วยรางยาวรับนํ้าหนักโดยเสา

SELECTIVE PALLET RACK
SELECTIVE PALLET RACK

ออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกตักสินค้าพาเลตใดก่อนก็ได้ ใช้อุปกรณ์น้อย ต้นทุนตํ่า

MOBILE CABINET
MOBILE CABINET

การจัดเก็บในตู้เก็บของช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณการจัดเก็บในพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก

SHELF SUPERMARKET
SHELF SUPERMARKET

ชั้นวางสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรับนํ้าหนัก 30-100 kg.ได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับมินิมาร์ท

MICRO RACK
MICRO RACK

สามารถรับนํ้าหนักได้ประมาณ 100-200 กก. ต่อชั้นการออกแบบลักษณะนี้เหมาะสมกับสำนักงานและการจัดเก็บภายในคลังสินค้า