OUR PRODUCT

Stacking pallet
Stacking pallet

Made to Order.
Made to Order.

Pallet rack
Pallet rack

Lift System
Lift System

ลิฟท์บรรทุกของ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้า

RACK SUPPORT
RACK SUPPORT

เป็นระบบ Rack ที่ออกแบบโดยใช้โครงสร้าง Rack สร้างอาคารซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานสูง สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต

CANTILEVER RACK
CANTILEVER RACK

เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดให้เก็บสินค้าต่างประเภทกันในพื้นที่เดียวได้

MEZZANINE FLOOR
MEZZANINE FLOOR

ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้มากขึ้น ออกแบบให้รับนํ้าหนักได้ตามความต้องการได้มากถึง 2 เท่า หรือ 3 เท่า

LONG SPAN SHELF
LONG SPAN SHELF

สำหรับพื้นที่ที่มีช่องว่างด้านบนมาก ช่วยให้เลือกพาเลตที่จะนำมาใช้จัดเก็บได้ เนื่องจากมีการแยกตามนํ้าหนัก

FLOW RACK
FLOW RACK

จัดเก็บสินค้าด้วยวิธีหมุนเวียนสต็อกตามลำดับ “เข้าก่อน-ออกก่อน” แต่ละชั้นวางสินค้าต่างประเภทกัน

MEDIUM RACK
MEDIUM RACK

สามารถรับนํ้าหนัก 300-500 กก. สามารถปรับระดับสูงตํ่าของชั้นวางได้ตามต้องการ วัสดุที่ใช้ปูพื้นระดับชั้นมีให้เลือกหลายแบบ

PUSH BACK RACK
PUSH BACK RACK

ชั้นวางพาเลตรูปแบบนี้ออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนสต็อกสินค้า

SLIDE RACK
SLIDE RACK

สำหรับวางแม่พิมพ์หล่อพลากติกและเหล็ก ชั้นอื่นๆ จะสามารถเลื่อนออกมา แต่ชั้นบนสุดจัดเก็บสินค้าด้วยเครนจากด้านบน

DRIVE IN PALLET RACK
DRIVE IN PALLET RACK

ชั้นวางพาเลตแบบบล็อก เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกัน รองรับพาเลตทั้งส่วนหน้าและหลังด้วยร

SELECTIVE PALLET RACK
SELECTIVE PALLET RACK

ออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกตักสินค้าพาเลตใดก่อนก็ได้ ใช้อุปกรณ์น้อย ต้นทุนตํ่า

MOBILE CABINET
MOBILE CABINET

การจัดเก็บในตู้เก็บของช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณการจัดเก็บในพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก

SHELF SUPERMARKET
SHELF SUPERMARKET

ชั้นวางสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรับนํ้าหนัก 30-100 kg.ได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับมินิมาร์ท

MICRO RACK
MICRO RACK

สามารถรับนํ้าหนักได้ประมาณ 100-200 กก. ต่อชั้นการออกแบบลักษณะนี้เหมาะสมกับสำนักงานและการจัดเก็บภายในคลังสินค้า