บริษัท จตุเฉลิม 2557 จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย และให้คำปรึกษาทางด้านระบบการจัดเก็บสำหรับโรงงาน คลังสินค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซุปเปอร์มาร์เก็ต อีกทั้งมีบริการตรวจสอบ (InspectionRack)

 

โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์กว่า 10ปี จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและคุณภาพของเราจะทาให้พึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด"

 บริษัท จตุเฉลิม จำกัด  on customer satisfaction first. With fast service. Product quality and get the most

 เน้นให้ความสาคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

ด้วยบริการที่รวดเร็วสินค้ามีคุณภาพ และได้ประโยชน์สูงสุด